Son yapılan çalışmada, levotiroksin (Euthyrox, Levotiron) hastalarının bir kısmında hipotiroidizm için aldığı ilacın düzeyinde doz) yanlışlık olabileceği (ABD) ortaya çıkarıldı.

İlaç düzemi ayarlanırken bakılan TSH değerinde bireysel TSH değerlerinin değerlendirilmesinde yaş, fT4 değeri, klinik semptomlar, vücut kitle indeksi (BMI), kullanılan ilaç, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin kısıtlanması ve genel sağlık durumu (akut hastalıkların varlığı, eşlik eden hastalıklar.) dikkate alınmalıdır. Yalnızca amaç aralığından sapan TSH değerlerine dayanarak hastalık kabul edilmesi haklı gösterilemez. Örneğin 70 yaş üstünde istenen aralık çok daha yüksek TSH değerleri iken, tiroid kanseri hastalarında daha düşük değerlerdir.

Endokrin Topluluğu Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, yaklaşık 7000 sağlıklı Japon katılımcıda TSH düzeylerinin mevsime göre dalgalandığını göstermektedir. Buna göre kuzey yarımkürede TSH düzeyleri Ocak ve Şubat aylarında zirve yaparken, Haziran'dan Ağustos'a kadar en düşük seviyededir. Neredeyse iki birimlik bir değişiklik mümkündür (5,2 mU/l ila 3,4 mU/l). TSH'nin aksine serbest tiroksinin (fT4) nispeten stabil bir değer olduğu kanıtlanmıştır.

Yaş, cinsiyet, günün saati ve çeşitli hastalıkların da TSH'yi geçici olarak artırabileceği göz ardı edilmemelidir. Fazla ilaç dozuna bağlı tetiklenen hipertiroidizm ya da ilaç düzemi azlığında oluşan hipotiroidizm, kardiyovasküler ölüm riskini artırabilir. Bu nedenle tiroid hormonlarıyla aşırı veya yetersiz tedaviden kaçınılmalıdır.

Kılavuza göre yüksek dozda asetilsalisilik asit (4x1000mg/gün), heparin, glukokortikoidler ve biotin TSH değerini düşürmektedir. Antitiroid ilaçlar, sitokinler, lityum, amiodaron, tirozin kinaz inhibitörleri veya kontrol noktası inhibitörleri ile tedavinin hipotiroidizme yol açabileceği de akılda tutulmalıdır. Aynı durum, kılavuza göre Türkiye’de artık nadir görülen aşırı iyot ve selenyum eksiklikleri için de geçerlidir.